MAIN PAGE

agua_potable

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

We attend CONAMA 2018

ECOGRANULARWATER Project attends to the National Environment Congress (CONAMA), obligatory appointment of the environment for cities, governments, NGOs, universities, companies and entrepreneurial agents.

The Provincial Council of Granada introduces the LIFE ECOGRANULARWATER Project in the “X Symposium of Water in Andalusia” (SIAGA) in Huelva

The “X Symposium of Water in Andalusia” (SIAGA) took place in Huelva, from 24th to 27th of October, under the heading “Linked by the Water”, during which the Provincial Council of Granada, as the coordinating entity of the LIFE Ecogranularwater Project, presented the progress of the Project in the modality of Technical Communication and oral presentation.

Why study the groundwater of Torre-Cardela (Granada)?

Results of the hydrochemical characterization of the groundwater of Torre-Cardela to know the singularities of the waters to be treated with the LIFE ECOGRANULARWATER Pilot Plant.

It begins the construction of the full-scale plant for the purification of groundwater, polluted by nitrates, to be installed in Torre Cardela

Once the Laboratory Experimentation of the water treatment Plant has been carried out, the technical team of Construcciones OTERO SL and the research teams of both partner Universities, UGR (Spain) and  AALTO (Finland), have designed and dimensioned all the components that will make up the treatment plant on a real scale.

Exchange and cooperation Networks between LIFE ECOGRANULARWATER Project and others Water LIFE Projects

The LIFE ECOGRANULARWATER Project is carrying out the development of Networking activities – networking, exchange and cooperation – with other projects, mainly those co-financed by the LIFE Program and working or having worked on issues related to its scope of action: elimination of nitrates from surface and groundwater, innovative water purification techniques, improvement of the quality of aquatic ecosystems, techniques for the prevention of pollution by nitrates, etc.

Identification of the areas with the greatest potential of transferability and replicability of the new purification technology implemented by Ecogranularwater Life project

One of the main objectives of the LIFE ECOGRANULARWATER project is to ensure the technology developed in Torre Cardela will be capable of being transferred to other municipalities and contributes to the purification of groundwater contaminated by nitrates from agricultural sources, with a lower cost than current systems and with a lower environmental impact. The idea is to reach as many places as possible, to guarantee that this pioneering technology is disseminated in all the territories of the European Union that have problems of groundwater contamination by nitrates, being the main objective of action B3 of the LIFE project. In this sense, one of the