MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

Complete installation of the prototype of the LIFE ECOGRANULARWATER Project

This second phase has consisted in the expansion of drinking water treatment capacity with the proposed aerobic granular system, expanding the number of bioreactors.

ConCiencia, an informative Program from Canal Sur TV will dedicate a space to LIFE ECOGRANULARWATER project

This is a bi-weekly, 30-minute channel on Canal Sur Television, which deals with current scientific issues as well as innovative projects developed in Andalusia.

The economic sectors that consume the most drinking water would benefit most from ECOGRANULARWATER technology

Households, the food and chemical industries, along with tourism, are the activities that could most benefit from the implementation of the LIFE ECOGRANULARWATER project technology in the Mediterranean countries of the European Union.

lifeecogranularwater

LIFE ECOGRANULARWATER receives the virtual visit from the external monitor in june.

The health crisis has led to an adaptation of the visits to the LIFE projects by the external monitoring team. Thanks to the new communication technologies, last June 17 and 18, the LIFE ECOGRANULARWATER project received a virtual visit from Borja Domínguez, our external monitor.

Microorganisms continue confined in the bioreactor, removing nitrates.

In the first phase of the prototype, the efficiency of the system has been demonstrated. The granular system removes by 80% of the nitrates dissolved in the water. Microorganisms responsible for the water denitrification in the LIFE ECOGRANULARWATER Project continue the sequential phases as nothing is happening outside. They continue confined within the bioreactor, where have all they need: water with nitrates, carbon source, oxygen and adequate operational conditions. In this way the granules settle in the biorreactor when aireation is stopped.  Granules go down through the water column until they are deposited at the bottom of the cylinder, thus avoiding the loss of biomass

We request to EASME the addition of a new partner: Gedar S.L. – Water and Waste Management.

The Provincial Council of Granada has sent all the required documentation to EASME to request the addition of GEDAR S.L. to the LIFE Project.