MAIN PAGE

agua_potable

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

Identification of the areas with the greatest potential of transferability and replicability of the new purification technology implemented by Ecogranularwater Life project

One of the main objectives of the LIFE ECOGRANULARWATER project is to ensure the technology developed in Torre Cardela will be capable of being transferred to other municipalities and contributes to the purification of groundwater contaminated by nitrates from agricultural sources, with a lower cost than current systems and with a lower environmental impact. The idea is to reach as many places as possible, to guarantee that this pioneering technology is disseminated in all the territories of the European Union that have problems of groundwater contamination by nitrates, being the main objective of action B3 of the LIFE project. In this sense, one of the

The Project Partnership of LIFE ECOGRANULARvisit the municipality of Torre Cardela

The Project partners visit Torre Cardela to finalize details about the design of the New Water Treatment Plant.

The Applied Economics Department of the UGR draws up the socioeconomic and environmental analysis of the new water purification technology

Because of supply of drinking water to small municipalities represents a complex issue, different complementary analysis methodologies will be used.

Members of the Life Ecogranularwater Project’s beneficiary entities have signed the Partnership Agreement

On May 22th 2018, members of the LIFE ECOGRANULARWATER Project’s beneficiary entities met at the Advanced School of Civil Engineering of Granada University to sign the Partnership Agreement after a presentation of the progress made so far.

University of Granada is researching with pure culture of denitrifying bacteria

In the preparatory action for the selection of bacteria strains, organic matter source and operational conditions of aerobic granular systems, University of Granada is testing with different species of bacteria, with the aim to identity the better inoculum, carbon source and hydraulic parameter for the higher performance in terms of pollutants removal in drinking water.

We present the LIFE ECOGRANULARWATER Project to the VII GRAMAS Network Assembly

The LIFE ECOGRANULARWATER project was presented at the VII GRAMAS Network Assembly (Municipalities from Granada province towards sustainability) to the municipalities integrated in it. This project represents a great solution for those areas affected by high nitrate concentration in water supply.