MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

The University Institute of Water Research of the UGR participated in the 2nd BioRemid2019 congress in Porto (Portugal) with an Exhibition and a Poster of results

The University of Granada, through the Institute of Water Research of the University, showed in the 2nd Congress “International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes (BioRemid2019)”, located in Porto (Portugal), the results and the research progress achieved in the LIFE ECOGRANULARWATER project.

The Mayor of Humilladero (Málaga) visits the Pilot Plant in Torre Cardela, interested in knowing the prototype of the LIFE ECOGRANULARWATER project, installed for nitrate removal

One of the results that is expected to be achieved with the project is to know the economic cost of the treatment of a cubic meter of water with this biological technology, so that it can be assessed by other municipalities as a solution to the problem of nitrates in drinking water.

The Department of Microbiology of the UGR Water Research Institute presented the trajectory of the LIFE Project at EU Water Innovation Conference 2019

The European Water Innovation Conference was held in Zaragoza from 11 to 13 of December with the aim of sharing innovative solutions in the exercise of water in both technical and political issues, to make a proper management of available water resources.

The Water Research Institute of UGR has been present in the 46th IAH Congress, Málaga, the results of the hydrogeological study done in Torre Cardela (Granada)

The Hydrogeological Research team of the University of Granada contributes to the dissemination of the advances made, within the framework of the LIFE Project, with the exhibition of a Graphic Poster at the IAH-2019 Congress in Malaga “Groundwater management and governance”

The Department of Microbiology of the UGR presented the progress of the LIFE Project at the FEMS Congress in Glasgow and at the SEFIN Congress in Madrid

The University of Granada promotes the transfer of the LIFE Project in different National and International Scientific Congresses to establish relationships with other potential collaborators and disseminate the research carried out. The FEMS Congress specialized in microbiology, organized by the Federation of European Microbiological Societies, during which Barbara Muñoz-Palazón presented the results of the Research carried out in the Department of Microbiology, took place in Glasgow from 7 to 11 July of the Research Group in Environmental Techniques of the UGR. On 10th -12th July, the SEFIN Congress specialized in nitrogen fixation was held in Madrid, organized by the Spanish Nitrogen Fixation Society, during which

VII Steering Committee of the LIFE Project ECOGRANULARWATER

The partners of the Project meet during the VII Steering Committee, in the middle of the Project, with the objective of evaluating the technological advances that the UGR and Construcciones OTERO SL are developing