MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

NETWORKING: LIFE MCUBO – minimize the environmental impact related to water management in the food industry

One of the challenges of the LIFE ECOGRANULARWATER project is to be able to transfer the technology proposed in the project to sectors other than the supply of drinking water to the population. One of these sectors is the food industry, which may sometimes be affected by the use of water polluted by nitrates and other substances. The LIFE MCUBO project, within of Water topic, acts precisely on the management of water in the food industry, trying to reduce the consumption of both water and energy. These are two related and complementary projects. Below is a summary of this project with which the LIFE ECOGRANULARWATER

Pilot plant starts testing phase at Torre Cardela

The installation of the pilot plant in Torre Cardela has made it possible to put it into operation. It will be in the testing phase for an extended period of time to check that the process is working successfully and under biosafety conditions.

Don’t miss the LIFE ECOGRANULARWATER Project Presentation Video

You can now enjoy the LIFE ECOGRANULARWATER Project Video Presentation in which the academic, business and institutional partners of the Project present the Technology and application that the Project pursues.

First tests for the start-up of the purification plant

On Friday 8th February, the first tests for the start-up of the demonstration plant proposed in the LIFE ECOGRANULARWATER project were carried out in the workshop of the company Construcciones Otero. Representatives of three of the partners were present at this crucial moment of the project.

What is the opinion of the population about the Municipal Water Services?

As part of the economic-environmental study, which is doing in the framework of the ECOGRANULARWATER Project, a survey was passed among the citizens of Torre Cardela. The fieldwork was carried out between December 2018 and January 2019. The person in charge of interviewing the population, went through all the dwellings in the municipality. On a population of 759 inhabitants, information was collected from 468 residents.

Full-scale Purification Plant is already built

The first phase of the water purification pilot plant with biological methods has been constructed at the Construcciones Otero’s facilities.
In the following weeks, it is expected to be installed in Torre Cardela