MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

The Water Research Institute of UGR has been present in the 46th IAH Congress, Málaga, the results of the hydrogeological study done in Torre Cardela (Granada)

The Hydrogeological Research team of the University of Granada contributes to the dissemination of the advances made, within the framework of the LIFE Project, with the exhibition of a Graphic Poster at the IAH-2019 Congress in Malaga “Groundwater management and governance”

The Department of Microbiology of the UGR presented the progress of the LIFE Project at the FEMS Congress in Glasgow and at the SEFIN Congress in Madrid

The University of Granada promotes the transfer of the LIFE Project in different National and International Scientific Congresses to establish relationships with other potential collaborators and disseminate the research carried out. The FEMS Congress specialized in microbiology, organized by the Federation of European Microbiological Societies, during which Barbara Muñoz-Palazón presented the results of the Research carried out in the Department of Microbiology, took place in Glasgow from 7 to 11 July of the Research Group in Environmental Techniques of the UGR. On 10th -12th July, the SEFIN Congress specialized in nitrogen fixation was held in Madrid, organized by the Spanish Nitrogen Fixation Society, during which

VII Steering Committee of the LIFE Project ECOGRANULARWATER

The partners of the Project meet during the VII Steering Committee, in the middle of the Project, with the objective of evaluating the technological advances that the UGR and Construcciones OTERO SL are developing

Summary of Progress of the LIFE ECOGRANULARWATER Project and the Monitoring of Activities

The LIFE ECOGRANULARWATER Project advances its results, which will be presented during the month of October on the occasion of the “First Technical Meeting on proposals for the purification of groundwater of nitrates and pesticides” in Granada.

The Department of Microbiology Environmental Techniques Research Group, University of Granada, presents the progress of the LIFE Project at the EWA Congress in Copenhagen

9th March, a specialized Workshop on Treatment Technologies for Water supply based on groundwater was held in Copenhagen, organized by the European Water Association EWA. During the Workshop Bárbara Muñóz-Palazón presented the results of the research carried out in the Department of Microbiology of the Research Group in Environmental Techniques of the UGR, work that has been developed in collaboration with the AALTO University of Finland, both partners of the LIFE Project. The EWA (European Water Association) is a non-governmental, independent, non-profit organization that deals with issues related to the management and environmental improvement of water. The aim of EWA is to provide a forum

Advance of the Study of the productive and non-productive activities of Andalusia, potential beneficiaries of the implementation of the LIFE ECOGRANULARWATER Technology

The implementation of the technology developed in this LIFE project in other municipalities of the EU will bring important benefits for the activities that consume more drinking water, whether productive or non-productive. The work carried out so far has made it possible to identify how the water supply is distributed among business activities, households and municipal public services and where the largest beneficiaries are concentrated according to their water consumption. The new technology developed will allow remove the nitrates and other pollutants in the groundwater using biological methods, at lower operating costs than current conventional processes, such as reverse osmosis, and generating a lower carbon