MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja) sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 31.10.2020.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

We request to EASME the addition of a new partner: Gedar S.L. – Water and Waste Management.

The Provincial Council of Granada has sent all the required documentation to EASME to request the addition of GEDAR S.L. to the LIFE Project.

Suez Agua Concesiones Ibérica, S.L.U. Group and Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A. are interested in the LIFE ECOGRANULARWATER project and are proposed as collaborators in the implementation of the System

Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, SA, and Suez Agua Concesiones Ibérica, SLU, bet on the technology of the LIFE ECOGRANULARWATER Project and offer the project’s Working Group its commitment to cooperation and collaboration in the implementation of the project once the testing period ends.

The University Institute of Water Research of the UGR participated in the 2nd BioRemid2019 congress in Porto (Portugal) with an Exhibition and a Poster of results

The University of Granada, through the Institute of Water Research of the University, showed in the 2nd Congress “International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes (BioRemid2019)”, located in Porto (Portugal), the results and the research progress achieved in the LIFE ECOGRANULARWATER project.

The Mayor of Humilladero (Málaga) visits the Pilot Plant in Torre Cardela, interested in knowing the prototype of the LIFE ECOGRANULARWATER project, installed for nitrate removal

One of the results that is expected to be achieved with the project is to know the economic cost of the treatment of a cubic meter of water with this biological technology, so that it can be assessed by other municipalities as a solution to the problem of nitrates in drinking water.

The Department of Microbiology of the UGR Water Research Institute presented the trajectory of the LIFE Project at EU Water Innovation Conference 2019

The European Water Innovation Conference was held in Zaragoza from 11 to 13 of December with the aim of sharing innovative solutions in the exercise of water in both technical and political issues, to make a proper management of available water resources.

The Water Research Institute of UGR has been present in the 46th IAH Congress, Málaga, the results of the hydrogeological study done in Torre Cardela (Granada)

The Hydrogeological Research team of the University of Granada contributes to the dissemination of the advances made, within the framework of the LIFE Project, with the exhibition of a Graphic Poster at the IAH-2019 Congress in Malaga “Groundwater management and governance”