MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja), Gedar Company (Espanja), sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 30.4.2021.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

Installed the artificial wetland that allows a circular process in the purification of water.

This is a small artificial wetland in which the water from the sand filter is treated.

The LIFE ECOGRANULARWATER project presents its results at the Final Technical Workshop.

On September 28th, the Provincial Council of Granada celebrated the Final Technical Workshop of the LIFE ECOGRANULARWATER project. Around 150 people attended the event, both in person and by videoconference.

The Ecogranularwater plant reduces costs in the water service.

It is possible to produce drinking water with a biological system at a lower cost than using reverse osmosis.

Main lines of the Business Plan

The business plan drawn up to commercialize the Ecogranularwater (EGW) technology has outlined the fundamental guidelines to be followed over a five-year time horizon, with the aim of ensuring the transfer and replicability of the project. The results have determined that it is viable from a technical, economic and financial point of view, allowing the generation of employment and obtaining an attractive profitability for the promoter company.

The Ecogranularwater biological system has proven to have a lower carbon and environmental footprint than reverse osmosis.

The carbon footprint of reverse osmosis is 2.5 times higher than that of the Ecogranularwater plant. The comparative environmental analysis has been developed through the Life Cycle Analysis methodology.

Technical Seminar of the LIFE ALCHEMIA Project

The Provincial Council of Almeria is one of the partners of this project. Date: 17th June 2021. On-line.