MAIN PAGE

LIFE ECOGRANULARWATER projekti on talousvesiosioon (“Drinking water”) kytkeytyvä hanke, joka on hyväksytty “Environment and Resource Efficiency” fokusalueelle vuoden 2016 LIFE ohjelman haussa.

Hankkeen tavoitteena on demonstroida biologisia nitraattien, fosfaattien, torjunta-aineiden ja muiden haitta-aineiden poistotekniikoita pohjaveden käsittelyssä. Hankkeessa kehitetään kustannustehokas ratkaisu vesilaitoksille haitta-aineiden poistamiseksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Granadan yliopisto (Espanja), Aalto-yliopisto (Suomi), Construcciones Otero Company (Espanja), Gedar Company (Espanja), sekä Provincial Council of Granada (Espanja), joka toimii hankkeen koordinaattorina.

Kehitetty teknologia asennetaan Granadan provinssissa sijaitsevaan Torre Cardelan kaupunkiin, jonka raakavesilähteenä toimivassa pohjavedessä on havaittu korkeita nitraattipitoisuuksia. Tällä hetkellä käytössä on käänteisosmoosilaitteisto, joka täyttää Espanjan kansallisten säädösten ja EU direktiivien (mm. juomavesidirektiivi) vaatimukset. Hanke on käynnistynyt 1.9.2017 ja se päättyy 30.4.2021.

Maatalouden liiallinen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö pilaa pohja- ja pintavesiä, mikä näkyy vesien nitraattipitoisuuden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kasvuna. Vuosina 2011-2015 kaksi ECOGRANULARWATER hankkeen osapuolta (Granadan yliopisto ja maakuntaliitto) toteuttivat EUTROMED LIFE –hankkeen kahden yrityksen kanssa (Paisajes del Sur ja Bonterra Ibérica). Hankkeessa kehitettiin mm. ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä maatalouden typpikuormituksen hillitsemiseksi tavoitteena välttää vesien nitraattipitoisuuksien nousu. Hanke toimii esimerkkinä siitä, miten Granadan maakuntaliitto on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä erilaisissa projekteissa Granadan alueen kuntien tukemana. Lisätietoja www.eutromed.org

NEWS AND EVENTS

New interviews for the project video

On 4th February, new interviews with key actors of the LIFE ECOGRANULARWATER project were recorded and will form part of the final video of the project.

The new bioreactors have been inoculated, which will increase the volume of treated water

On 1st February, the third of the bioreactors installed was inoculated, leaving the entire prototype in operation, still in the testing phase.

The influence of lobbies in the urban water pricing. The case of Torre Cardela.

Contrary to the foreseen hypothesis, the study carried out in Torre Cardela shows that the population linked to agriculture would be willing to accept an increase in the water rates between 15% and 25%.

LIFE ECOGRANULARWATER present on the small screen

ConCiencia, the Canal Sur programme, has dedicated a space to this interesting project that affects such a basic good as drinking water.

Complete installation of the prototype of the LIFE ECOGRANULARWATER Project

This second phase has consisted in the expansion of drinking water treatment capacity with the proposed aerobic granular system, expanding the number of bioreactors.

ConCiencia, an informative Program from Canal Sur TV will dedicate a space to LIFE ECOGRANULARWATER project

This is a bi-weekly, 30-minute channel on Canal Sur Television, which deals with current scientific issues as well as innovative projects developed in Andalusia.